Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
TÌM
THANH THANH
Em hỏi: Anh tìm ai
Khi bên mình có đủ?
Ôi những vì vương chủ
Thống ngự cả cung đài
Sinh sát cả trần ai...
nhưng tìm đâu thấy bóng Thiên thai!

Em hỏi: Anh tìm chi
Khi bên mình có sẵn
Hai tay mười ngón chẵn
Nắm được có tí ti,
Xòe ra: không còn gì!
Làm sao nắm được...lẽ huyền vi!

Em hiểu chưa, em ơi!
Anh không tìm bằng mắt!
Như một màu không sắc
Nhu một tiếng không lời
Anh tìm em khắp nơi...
Anh tự tìm anh.... suốt một đời

THANH THANH

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003