Jul 07, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
HOÀI CẢM
VIỆT THAO

Thầy, thợ gọi gì – Ta cũng ơi
Bốn mươi tám tuổi trải bao đời…
Tóc tơ loan phụng duyên vàng đá
Đèn sách rồng mây hội biển trời
Tan hợp trời xui chi lận đận
Mất còn ai buộc thế chơi vơi
Ước mơ tròn ý vừa tay hái…
Thì bãi dâu xanh vụt biến rồi!

 Sài Gòn, ngày 25 – 10 – 1984
(Trong tập Làng Quê Tim Tôi)
 
    VIỆT THAO
 

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003