Aug 03, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
NỤ TÌNH
CAO MỴ NHÂN

Một nguời bạn quý, thật là xa
Thân thiết như từng ở cạnh ta
Vương vấn mỗi lần thư đến chậm 
Nụ tình viên mãn đã khai hoa        

     CAO MỴ NHÂN

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003