Aug 15, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
TA THẤY HÌNH TA NHỮNG MIẾU ĐỀN
MAI THẢO

Ta thy tên ta nhng bng đường

Đi ta, s chép c ngàn chương

Sao không, ht cát sông Hng y

Còn cha trong lòng c đi dương

 

Ta thy hình ta nhng miếu đn

Tượng th nghìn b nhng công viên

Sao không, khói vi hương sùng kính

Đu ngát thơm t huyt lãng quên

 

Ta thy muôn sao đng kín tri

Ch ta, Bc Đu tr v ngôi

Sao không, mt đim lân tinh vn

Cháy được lên t đáy thm khơi

 

Ta thy đường ta Chúa hin hình

Vườn ta Pht ng, ngõ thn linh

Sao không Thn Thánh thường lui ti

Nhng cõi vô thường vng la tin

 

Ta thy ta đi ngược li đi

Mt mình trên nghch hướng rong chơi

Sao không, tâm thc riêng b cõi

Đa ngc ngươi là, k khác ơi!

 

Ta thy nơi ta trc đt ngng

Và cùng mt lúc trc tri ngưng

Sao không, ht bi trong lòng trc

Cũng đ vòng quay phi đng dng

 

Ta thy ta đêm gia sáng ngày

Ta ngày gia ti thm đêm dài

Sao không, nht nguyt đu tăm ti

T thu chim hng rét mướt bay

 

Ta thy nhân gian bng khóc òa

Nhìn hình ta khut bóng ta xa

Sao không, huyết l trong tri đt

Là phát sinh t huyết l ta

 

Ta thy rèm nhung khép li ri

H màn. Thế k hết trò chơi

Sao không, quay gót, tên h đã

Chán mt trò điên din vi người

 

Ta thy ta treo c dưới cành

Rt hin gic ng gia rng xanh

Sao không, sao chng không là vy

Khi chng còn chi khúc quanh.

        MAI THẢO

GHI CHÚ

 -          Bài thơ này Mai Thảo có cái ngông của riêng mình, chưa một 
      nhà thơ nào dám viết:
 
Ta thấy tên ta những bảng đường
Đời ta, sử chép cả ngàn chương
……
Ta thấy hình ta những miếu đền
Tượng thờ nghìn bệ những công viên
……
Ta thấy muôn sao đứng kín trời
Chờ ta, Bắc Đẩu trở về ngôi
……
Ta thấy nhân gian bỗng khóc òa
Nhìn hình ta khuất bóng ta xa
……
    Đọc cái ngông của Mai Thảo không thấy dễ ghét
mà thấy người dễ thương hơn.
 
    Ngoài ra Ngôn ngữ của Mai Thảo còn có một chiều sâu tư tưởng rất gần với Jean Paul Sartre:
 
Sao không, tâm thức riêng bờ cõi
Địa ngục ngươi là, kẻ khác ơi! *
 
J.P.Sartre viết:
l'enfer, c'est les autres"
 
tạm dịch:
tha nhân là địa ngục của mình.
 
    VIỆT BẰNG
 

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003