Aug 03, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
MỞ TRANG VÔ TỰ RA XEM
HẢI PHƯƠNG

Mở trang vô tự khi không
hai vai quẩy gánh phiêu bồng lên non
khi không khi có khi còn
đứng trên núi thấy lá mòn biển xưa

Thấy khe trong nách lá đưa 
thấy con suối nhỏ ôm vừa nguồn riêng
mở trang vô tự ra xem
trăng khuya bữa trước nghiêng mềm vai đêm.
 
    HẢI PHƯƠNG

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003