Feb 26, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
TA ĐÃ ĐỢI EM TỪ HẠT BỤI
DU TỬ LÊ

  

ta đã đợi em từ hạt bụi
mai về nhớ lấy dấu mưa đi.
bàn chân nhớ đất còn khô nẻ.
môi nhớ tàn phai lệ nhớ mi.     

     DU TỬ LÊ 

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003