Aug 03, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
ĐỂ TA KẺ TIẾP CHÂN DUNG ĐÔI MÀY
HẢI PHƯƠNG

Ta nằm giả chết ban sơ

gặp em tiền kiếp tình cờ chết chung

em ơi em lại đây cùng

cho ta kẻ tiếp chân dung đôi mày.

 

Em ơi em lại gần đây 
 cho ta vẽ trắng chân mây phiêu bồng.

 

HẢI PHƯƠNG 

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003