Aug 03, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
NGỒI NGHE SÓNG BIỂN VỖ HỒN NƯƠNG XANH
HẢI PHƯƠNG
 Rủ em lên núi hát chơi
Tiếng thinh không vỡ ra lời nguyên ngôn
rủ em xuống bải ra cồn
ngồi nghe sóng biển vỗ hồn nương xanh
 
Lời tình hát mãi vô thanh
Em thu lá rụng ta cành vong thân.   
 
HẢI PHƯƠNG
 

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003