Aug 03, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
KHỎA THÂN LÁ
HẢI PHƯƠNG

Em nằm lá hát nguyên ngôn
Bờ xa biển dậy bến cồn bãi chia
Trăng non xao động cội khuya
Đêm tinh thể vỡ đầm đìa cỏ hoa.

HẢI PHƯƠNG

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003