Jun 25, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
TỨ TUYỆT
THẢO CHI

Sáu mươi anh nói chưa già,
Năm mươi em thấy em là trẻ thơ.
Tình yêu! Một cõi vô bờ...
Trái tim trăm tuổi lại ngờ đôi mươi!

THẢO CHI


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003