Aug 14, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
COMPUTER
LÊ THỊ Ý

Tôi sử dụng tôi logic,
Như Computer kia,
Có imput thì có output,
Có nhận thì có chia.

Terminal là đôi mắt,
Có vui tươi và có muộn phiền,
Những gì trong tâm hồn,
Memory rộng lớn.

Xin một lần mất điện,
Computer down,
Tôi không còn hữu dụng,
Cho thế nhân vẫy chào.

Program giữ trong tôi,
Thời gian là con số.

     LÊ THỊ Ý


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003