Jun 17, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
XAO XUYẾN, Xướng họa NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG - HỒ TRƯỜNG AN
HỒ TRƯỜNG AN

Xướng:

XAO XUYẾN

Bỗng gặp người xưa thủa học sinh
Bút hoa vung nét mộng vân trình
Dòng đời trôi nổi tràn binh lửa
Ðất nước xoay vần ngập chiến chinh
Kẻ đắm chìm say cơn ngất ngưởng
Người lưu lạc dấn bước phiêu linh
Bây giờ còn lại niềm xao xuyến
Chợt nhớ mùa xuân của chúng mình

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

Họa:

LỬA TIỀM SINH

Ðáy hồn ngún mãi lửa tiềm sinh
Dẫu mỏi chân trên mấy lộ trình
Ra biển ruổi dong thuyền viễn xứ
Ngóng quê oằn oại gót cuồng chinh
Xuân hồng vẫn sáng mùa hy vọng
Bút ngọc luôn bứng phút hiển linh                
Năm tháng dần qua, sương gội tóc
Viễn phương vùi lấp chuyện riêng mình...

HỒ TRƯỜNG AN 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003