Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
BÂNG KHUÂNG
NGUYỄN TRÍ THÀNH

Hỏi đất hỏi trời hỏi gió suơng
Vô hình hữu thể có biên cuơng ?
Bên bờ vũ trụ nhìn bao huớng
Dưới vực thời gian thấy mấy phương ?
Cứ ngỡ đưa chân vùng bất diệt
Nào hay đặt bước chốn vô thường
Bâng khuâng hồn thả theo mây nước
Cánh hạc nhịp nhàng tát ánh dương.


NGUYỄN TRÍ THÀNH


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003