Aug 06, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
HẢI PHƯƠNG

- Sinh tại một làng nhỏ bên bờ sông Cái Lớn Nha Trang

- Văn bằng:

* Cao Học Chính Trị Bang giao Quốc Tế, trường Cao Học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt tại thương xá Tax Sàigòn

* Cử nhân Giáo Khoa Văn Chương Việt Hán
* Cử nhân Giáo Khoa Triết, Tiểu Luận về Martin Heidegger

- Dạy Quốc Văn và Triết
- Hiện định cư tại San Jose, California

- Tác phẩm đã in ở Sàigòn Việt Nam:

Tuổi Tình Yêu, Thơ. Queen xuất bản 1962
• Con Đường Tình Nhân, Queen xuất bản 1962
• Giấc Ngủ Của Biển, tập truyện. Sống Mới xuất bản 1964.

- Tác phẩm đã in tại Hoa Kỳ:

Cảm Ơn Tháng Giêng Biêng Biếc Ngực Em Cười, Thơ. Queen 2006
• Một Thiên Thu Với Rộng Tà Áo Bay, Thơ. Queen 2007.
 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003