Aug 14, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
SAO LẠI Ở ÐÂY?
HUỆ THU

Ta vẫn còn đây, bạn vẫn đây
Cánh chim ngày cũ dưới trời bay
Ca Li nắng sớm vàng đôi bướm
Ðà Lạt tàn thu lạnh khóm cây
Than thở gì đây trời đất Bắc
Thiết tha chi nữa mộng trời Tây
Bao nhiêu năm nhỉ, xa quê mẹ?
Sao lại chôn chân giữa chốn này?

HUỆ THU


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003