Aug 03, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
Ở TRÊN NÚI NHỚ BIỂN
Hình ảnh
#1
#2
#3
#4
Bấm vào hình
để phóng to
HẢI PHƯƠNG

Biển em lòng vực chìm sâu
môi hôn cấm địa rịn màu đá non
trong mồ hí lộng ngựa bon
liên hồi trống ngực âm giòn giã khua.

Biển đầu thai sóng bốn mùa
vỗ vòng nhật nguyệt gieo bùa cõi thơ.

HẢI PHƯƠNG
một thiên thu với rộng tà áo bay 2007

------------------

Hinh 1: Từ trái NV Nguyễn Trung Dũng, NT Hải Phương, Ô, Trinh- Văn Ngọc, NT Việt Bằng, NS Trịnh Văn Ngân

Hình 4: NT Hải PhươngCreated by Hiep Nguyen, Sept. 2003