Jul 16, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
NHẮC
SƯƠNG MAI

Hỏi người còn nhớ tôi không
Năm năm chắc hẳn trong lòng đã quên?
Thì thôi để tôi nhắc tên
Sương mai mấy giọt bên thềm long lanh.

SƯƠNG MAI


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003