Jul 04, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
VẤN VƯƠNG
SƯƠNG MAI

Từ đó lòng tôi hay vấn vương
Hỏi lòng không biết nhớ hay thương
Lòng sao cứ dõi về phương ấy
Xa quá làm sao nối đoạn đường?

    SƯƠNG MAI


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003