Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
HER BEAUTY MOVES
BẠCH VÂN Hợp Trọng Bùi
Her beauty moves you
Her beauty even moves other ladies
Her beauty moves all, that’s true
It failed to move me
For I have been moved through and through
By a woman who loves me heartily

Bach Van H.T.B
White Cloud H.T.B

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003