Jul 07, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
BỆNH
SƯƠNG MAI

Hình như tôi... bệnh mất rồi
Bỗng dưng, bệnh... nhớ trong tôi hoành hành
Da tôi tái mét, tái xanh
Ruột gan, phèo phổ như đinh đóng vào
Bệnh...nhớ đau đớn làm sao
Trái tim như có ai cào ai bươi

Ai làm ơn chữa dùm tôi
Cái bệnh chi quái, lạ đời này đây
Ruột gan, bao tử đau hoài
Không ăn sao cứ đầy đầy, là sao?
Bệnh... nhớ triệu chứng cồn cào
Như ai thắt ruột, ai bào thịt da
Mắt như những kẻ quáng gà
Môi khô, má hóp, mắt hoa, tai ù
Nhớ làm lòng dạ rối bù
Đầu óc lơ lửng như ngu, như khờ
Bệnh này là bệnh của... thơ
Hay là bệnh của người mơ ban ngày?

Ai người cứu được tôi đây?
Mang tôi trả lại tháng ngày năm xưa
Thuở chưa buồn lúc nhìn mưa
Con vi trùng... nhớ chưa vẫn tung hoành
Nhớ làm tôi mệt thâu canh
Phải bệnh bất trị, cũng đành... chết thôi!
Tim tôi mòn một góc rồi
Con vi trùng nhớ sinh sôi lan tràn
Bệnh nhớ đục khoét tâm can
Chắc tôi sắp... chết đôi hàng nhắn ai!

SƯƠNG MAI

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003