Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
MAI THẢO 1996
NGUYÊN SA


Lên cao mới biết núi buồn
Tháng Giêng, ở đó vẫn còn mù sương,
Trôi trong vô thức cỏ non
Gọi tên Mai Thảo, chiêu hồn Cổ Ngư,
Ban đêm tâm sự gọi mưa,
Tiếng đời với tiếng rượu khuya tới rồi.

NGUYÊN SA


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003