Feb 26, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
CHỈ MANG TÌNH AI ÐÓ TỚI MAI SAU
DU TỬ LÊ

tôi sẽ trả lại đời: thân, xác mượn.
chỉ mang tình ai đó, tới mai sau.
linh hồn lá, rét, lay từng tiếng kệ
qua câu kinh:
- mừng!
- ngỡ bước em về.

DTL
(Aug. 04.)


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003