Aug 14, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CÓ KHÓ KHĂN - NHÂN NGHĨA BÀ TÚ ÐỄ, KHỀU... Thơ Xướng Họa Huệ Thu - Thiên Tâm - Ðồ Quỷ
HUỆ THU

CÓ KHÓ KHĂN

Cụ Tản Ðà xưa cứ viết văn
Rồi than rồi thở tóc râu cằn
Ðôi bờ sinh tử đau duyên nghiệp
Một chữ vô thường lạnh gối chăn
Quay lại muôn xưa càng thắc mắc
Nhìn về ngàn kiếp vẫn băn khoăn
Ai tu xin giải giùm nhau với :
Xóa chữ Sân Si có khó khăn ?

Huệ Thu

NHÂN NGHĨA BÀ TÚ ĐỂ

Đầu môi chót lưỡi khéo làm văn
Hai chữ lương tâm đã héo cằn
Một lứa cá mè bơi dưới cống
Vài đôi chim khướu hót trong chăn
Phò tà hại chính theo dòng “xỏ”
Trợ ác hiếp lành giả bộ “khoăn”
Nhân nghĩa cũng ngang bà Tú Để
Lên đài đỏng đảnh áo cùng khăn

Thiên Tâm
13 - 01 - 06

---------------

KHỀU
[xướng]

Việc này Ðồ Quỷ vốn đầu têu
Ðem việc sang Tầu để định bêu
Là bởi nơi kia nhiều cảnh lạ
Chứ còn quê mẹ, mấy căn lêu !
Cảnh tình nước họ vui ghê lắm
Ân nghĩa quê cha đã nhẹ hều
Nếu thấy giàu sang là ngoảnh mặt
Sao không tìm cách để ta khều !

Huệ Thu

CHẲNG XỨNG CHÚNG TA KHỀU

Vô tình “cà chớn “ thích lêu têu
Quỷ chẳng thừa hơi xách hắn bêu
Hắn muốn trổ tài nên ở vũng
Y ham khoe giỏi phảI chui lều :
Vần “khoăn “ trơ trọi nghe khăm khẳm
Chữ “xỏ“ đơn côi hóa quá hều
Gượng gạo vụng về thua trẻ nít
Nghỉ đâu xứng để chúng ta khều

Ðồ Quỷ

-----------

CHỚ HỌC ÐÒI

(gửi người trước đây vẫn Xuớng Họa thơ
cùng tôi nay lại trở mặt)

Làm sao lại cứ phải chàng ràng
Nếu chẳng yêu thương quý mến nàng !
Vài bữa đều biên thư gửi đến
Mỗi tuần lại có thiếp đưa sang
Khó mà viết được câu duyên nợ
Mới dễ xui nên cảnh phũ phàng
Xin chớ học đòi phường phản bội
Làm sao vác mặt dám làm tàng

Huệ ThuCreated by Hiep Nguyen, Sept. 2003