Jul 09, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
MỘT CÀNH MAI, Thơ Dịch từ Hán Văn - English version by Tyna Bui Tuyet Nga
TYNA BÙI TUYẾT NGA

NHẤT CHI MAI
(Cáo tật thị chúng)

Xuân khứ bách hoa lạc
Xuân đáo bách hoa khai
Sự trục nhãn tiền quá
Lão tùng đầu thượng lai.
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Nguyên văn Chữ Hán từ Thiền sư Mãn Giác

MỘT CÀNH MAI
Cho T.Anh & T. Dao

Xuân đi, trăm hoa tàn
Hoa nở lúc xuân sang
Trước mắt đời dời đổi
Tóc bạc theo ngày trôi
Nói chi : " Xuân hết, hoa tàn cả ! '
Trước cửa, cành mai nở tối qua ..

AnNaDa phỏng dịch


MỘT CÀNH MAI NỞ

Cho T.Anh & T. Dao

Xuân qua, trăm hoa rụng
Xuân về, nở trăm hoa
Mắt nhin đời luân chuyển
Trên đầu tóc phôi pha
Chớ bảo xuân đi, hoa rụng hết !
Một cành mai .. tối nở hiên nhà

TyNa phỏng dịch

MỘT CÀNH MAI
(Cáo bệnh để dạy đệ tử)

Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cười
Trước mặt việc đi mãi
Trên đầu già đến rồi
Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai.

Bản dịch của Ngô Tất Tố

A PLUM BRANCH
For AnNaDa

Spring goes, hundreds of flowers fade in gloom
Spring comes, hundred of flowers gay in bloom
The cycle of life moves on before our eyes
The current of time gradually the hair dyes
Say “when Spring ends, all flowers gone“ no more !
Last night, a plum branch flowered by the front door

TyNa


A BLOSSOMING PLUM BRANCH

Esp. to T.A & T.Dao

Spring leaves, hundreds of flowers fall
Spring comes, hundreds of flowers bloom bright
Eyes view the vicissitudes of life going on
The fine hair on heads year by year turn white
Don’t say : “ Spring gone, all flowers also gone “ !
In my front yard, a plum branch blossomed last light

TyNa

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003