Aug 14, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
LẠC VIỆT THUYỀN BƠI - Thơ Xướng Họa Dương Huệ Anh - Huệ Thu - Thiên Tâm - Lạc Thủy ÐQB.
HUỆ THU

LẠC VIỆT THUYỀN BƠI..
[Xướng]

Lạc Việt, thuyền bơi.. quá thập niên,
Lao tâm, hãn mã, mấy ai quên!
Sóng cao, biển động.. mau dằn xuống,
Gió thuận, mưa hòa.. lại nổi lên.
Diệt bạo, xoay cần*, thương Lã Vọng,
Ghen tài, yểm mạch.. ngại Cao Biền.
Lão Dương mỏi gánh, Ðông Anh tiếp,
Ðại sự viên thành, học chữ kiên!

*Cần câu cá

DƯƠNG HUỆ ANH
30/11/05

HƠN ÐỨT BÀ CON
[Họa 1]

Thoáng chốc mà đà cả chục niên
Biết ai còn nhớ biết ai quên
Bờ ao vực thẳm trên nhìn xuống
Bể rộng đất dài dưới ngó lên
Quả ngọt cây xanh nơi hiểm hóc
Hang sâu hố thẳm chốn bưng biền
Huệ Anh truyền lại Ðông Anh nhỉ
Hơn đứt bà con một chữ kiên

Huệ Thu


CHÚC MỪNG CON THUYỀN
LẠC VIỆT LẠI RA KHƠI
[Họa 2]

Con thuyền Lạc Việt trải hai niên
Trú bão nằm vùi, tưởng ngủ quên
Dương lão thành công, ngôi bước xuống
Anh hùng kế nhiệm, chức đôn lên
Hành trình mở rộng miền văn học
Sứ mệnh bay xa mộng võ biền
Kết hợp tao nhân trong bốn bể
Sống vì nghệ thuật, dạ trung kiên

Thiên Tâm
2-12-2005

KIÊN TRÌ DỰNG LẠI THI ÐÀN
[Họa 3]

Gắn bó cùng nhau sáu bẩy niên
Nỡ nào phút chốc lại mau quên
Xa xôi thực khó lên rồI xuống
Gần gũI dễ dàng xuống lại lên
Gươm súng đành buồng suôi võ nghiệp
Bút nghiên lại gánh lấy văn biền
Dĩ tài tải đáo song Anh thuyết
Dựng lại thi đàn chí phảI kiên

LTÐQB


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003