Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
Xướng Họa NNC-NBN
NBN

Xướng:

CẢNH GIÀ

Trà đàm ôn cố chuyện bôn ba
Thất thập hữu dư ngẫm cảnh già
Thấm Ðạo, sáng tâm nên tỉnh thức
Tiếc đời nhớ cảnh lúc phong ba
Sắc không, không sắc chung nguồn gốc
Tâm vật, vật tâm vẫn ngã ta
Tuổi hạc thơ tiên vui xướng họa
Bụi trần rũ sạch chốn phồn hoa.

NNC

HỌA:

TUỔI HẠC AN VUI

Thôi đừng ôn cố chuyện bôn ba
Chỉ khổ thêm cho cái cảnh già
Ðã biết an vui sống tỉnh thức
Sao còn khắc khoải nhớ phong ba.
Không là ngũ uẩn, chẳng riêng sắc
Vọng vốn cảnh trần hẳn cũng Ta.
Tuổi hạc quay về nơi vắng vẻ,
Mặc ai say đắm chốn phồn hoa.

NBN

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003