Jan 17, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
XƯỚNG HỌA - NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG, VIỆT BẰNG, CAO MỴ NHÂN, PHAN KHÂM
VIỆT BẰNG

TẠO DUYÊN
[Xướng]

Hạnh phúc thay ai có bạn hiền
Tâm tình chia xẻ lúc hàn huyên
Hanh thông góp mặt hồi hưng phấn
Hoạn nạn kề vai gánh não phiền
Quân tử một đời không đố kỵ
Tiểu nhân vạn kiếp vẫn bon chen
Bạn hiền chưa dễ trong đời gặp
Tín, nghĩa tâm thành mới tạo duyên

Việt Bằng
San Jose, 04-09-2005

CƠ DUYÊN
[Họa 1]

Từ lâu chong đuốc kiếm nơi hiền
Xa lánh chợ đời chốn náo huyên
Ngoảnh mặt làm ngơ lời thô bạo
Che tai ngăn chặn tiếng ưu phiền
Không ham lui tới vòng đua chạy
Chẳng hám ra vào cuộc lấn chen
Quẩy gánh thơ văn bầu rượu ngọt
Ðành thôi thiên lý đợi cơ duyên.

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
Reston, 04-09-2005

THIÊN DUYÊN
[Họa 2]

Mừng huynh hạnh ngộ bạn thơ hiền
Chữ nghĩa rộn ràng tựa cỏ huyên
Ngũ thập rời xa bao trói buộc
Bách niên thoát khỏi bấy lo phiền
Thu nghênh mỹ tửu vui chân dạo
Xuân thưởng đào hoa sát cánh chen
Tứ quý phong lưu cùng nhật nguyệt
Tôn vinh nhã điệu vịnh thiên duyên.

Hawthorne, 14 – 9 – 2005
CAO MỴ NHÂN

NHỚ MẸ
[Họa 3]

Sinh ngã cù lao nhớ mẹ hiền
Lưng còng thấp thỏm mái nhà huyên
Hồn xiêu phách tán, đêm lo lắng
Bèo dạt hoa trôi, sáng muộn phiền
Châu báu ngọc ngà nhiều kẻ lấn
Sơn hào hải vị lắm vai chen 
Cổng làng mắt mẹ còn đang ngóng
Biết đến bao giờ lại khởi duyên

Phan Khâm

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003