Jan 17, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
TẠO DUYÊN
VIỆT BẰNG


* Tặng Văn Thi sĩ  DƯƠNG HUỆ ANH

Hạnh phúc thay ai có bạn hiền
Tâm tình chia xẻ lúc hàn huyên
Hanh thông góp mặt bồi hưng phấn
Hoạn nạn kề vai gánh não phiền
Quân tử một đời không đố kỵ
Tiểu nhân vạn kiếp vẫn bon chen

Bạn hiền chưa dễ trong đời gặp
Tín, nghĩa, tâm thành mới tạo duyên.

SAN JOSE, 27 - 08 - 2005
VIỆT BẰNG


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003