Aug 06, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
THU BUỒN - English version by Minhvien
MINH VIÊN

 

Cây gầy rắc lá vàng thu
Ta buồn khoác áo sương mù lang thang
Ðất gần nghe gió thở than
Trời xa nhỏ lệ từ tâm khóc đời

Minh Viên

 

DISPIRITED AUTUMN

Stunted trees scatter yellow Autumn leaves
I wander in the fog down-heartedly
The Earth listens to the wind’s lamenting                          
And Heaven sheds tears for humankind’s suffering

English version by Minhvien

[Anh MV, Ô DHA, thay đổi 4 lần điịa chỉ rồi, sách  đã trả lại người gửi]

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003