Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
SUỐI HẸN
HÀ HUYỀN CHI

Paris rộn rã Metro
Ðan tay thiết lộ quanh co ngón buồn
Mỗi ga thả một mảnh hồn
Ðời như cổ tháp hao mòn phế hưng

Lúc đi lòng thật dửng dưng
Khi về lửa múa bập bùng cơn vui
Có trong tẻ lạnh quê người
Trái tim bằng hữu ngậm ngùi chia đau

Có trong men tủi chén sầu
Trăm con suối hẹn trước sau một dòng..

Hà Huyền Chi

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003