Jun 06, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
QUÊN ÁNH BÌNH MINH
BÙI GIÁNG

Bao châu lệ của riêng mình
Ðã thành hoa ngọc trắng trinh khôn hàn
Nhánh gầy sương khói biếc in
Ðêm thanh mộng ngát hương quỳnh quỳnh tương
Tàn canh trầm lắng bóng vương
Rạng ngày trăng cũ hằng thường lặng thinh
Dâng đời muôn ý rộng thênh
Rồi đi... quên cả bình minh kiếp này

Bùi Giáng, từ bản thảo

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003