Jun 06, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
TRÊN NÚI
BÙI GIÁNG

Núi cao mưa ướt trắng ngày
Ðường về thêm ướt áo mây thu vàng
Niềm đau đớn cũ khôn hàn
Trong sương xin nhẹ tiếng than thở dài

Bùi Giáng, từ bản thảo


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003