Jul 07, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
TÌM NHAU
SƯƠNG MAI

Tìm nhau nơi góc biển
Tìm nhau nơi chân trời
Tìm nhau nơi núi cao
Tìm nhau chốn rừng sâu

Tìm nhau trên đường đời
Tìm nhau khắp mọi nơi
Tìm hoài sao chưa thấy
Chỉ thấy bóng mây trôi

Tìm nhau khi trăng tỏ
Tìm nhau khi sao mờ
Tìm nhau khi gió thổi
Tìm nhau khi mưa rơi

Tìm nhau trong đô thị
Tìm nhau khắp ngoại ô
Tìm nhau, tìm nhau mãi
Tìm nhau trong giấc mơ

Tìm nhau trong đơn côi
Tìm nhau trong lạc loài
Tìm nhau trong giá lạnh
Bao giờ thấy được người ?

Tìm nhau nơi xứ lạ
Tìm nhau khắp quê hương
Người ở đâu, người hỡi!
Tìm đâu bóng người thương

SƯƠNG MAI


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003