Aug 14, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
EM VỀ
HUỆ THU

Em về
không phải nửa đêm
hình như trăng
mới vừa lên
khỏi rừng
trăng non
như chiếc lược vòng
cài trên tóc biếc
bềnh bồng tưởng mây

Em về
Sương đọng vừa bay
vừa anh
nhắm mắt
mộng
đầy chiêm bao 

     Huệ Thu


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003