Aug 12, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
HÀNH HƯƠNG
HUỆ THU

Vòng tay ôm
tiếng chuông chùa
âm thanh tản với
sương mùa Hành Hương
cái không tan
được là buồn
cảm ơn trước mặt
núi non trùng trùng...

Huệ Thu


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003