Aug 15, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
GIÓ CHIỀU TUNG TÓC XÕA
VIỆT BẰNG

Qua thềm rơi chiếc lá
sâu lắng một nỗi buồn.
Trái tim không là đá,
mà máu chảy chưa mòn.

Trong bến thực, nguồn mơ
người ẩn hiện trong thơ.
Nhớ một ngày rộn bước,
nhớ dòng sông vỗ bờ...

Nhớ em hồng đôi má,
ý thơ bay vút cao.
Bóng chim trên tầng lá,
biết ngả nghiêng phương nào?

Một hướng nhìn hoang dã
len nhẹ nhẹ trong hồn.
Tình ơi! sao vội vã,
môi người ấm nụ hôn.

Bên thềm, dấu tích xưa
lâu rồi, còn trong mơ?
Gió chiều tung tóc xõa,
như cổ tích tuổi thơ.

VIỆT BẰNG

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003