Aug 14, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
NẰM NGHE TIẾNG GIÓ
HUỆ THU

Không lấy chồng gần
Mà lấy chồng xa
Con chim đa đa
Nghe bài hát cũ
Tuổi chớm về già
Sao buồn vô cớ ?
Con chim đa đa
Trèo lên cây bưởi
Bước xuống vườn cà
Sao lại chồng xa ?
Sao không về nhà ?
Vườn cà đỏ chín
Nụ tầm xuân xanh
Em hái cho anh
Trầu cau ai tiếc ?
Môi son, mắt biếc
Thì thôi cũng đành ...
Thức suốt năm canh
Nằm nghe tiếng gió ...

Huệ Thu
 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003