Aug 14, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
KINH VÔ TỰ
HUỆ THU

Ta cúi xuống hôn vùi trang giấy trắng
Thơ bay rồi chữ nghĩa trả trăng mây
Kinh vô ngôn không lẽ đang nằm đây?
Tình vô tự chẳng gì hơn sóng mắt

HUỆ THU


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003