Jul 07, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
YÊU DẤU TAN THEO, 2003, THI PHẨM THỨ TƯ Của SƯƠNG MAI

- Bìa tranh Hồ thành Đức, nhà xuất bản Suối Hoa.
- Khổ lớn, bìa cứng, có bìa phụ bọc ngoài. In trên giấy quý, dày 433 trang.

* Rất ít người làm thơ dám in tác phẩm của mình một cách trang trọng đầy tốn kém như Sương Mai. Và cũng rất ít người làm thơ đam mê, thủy chung sống chết với thơ như Sương Mai.

Trung bình mỗi hai năm, Sương Mai xuất bản một tập thơ. Cuốn nào cũng đồ sộ, và cuốn sau dày hơn cuốn trước.
Với đà này, đến cuối đời, chắc hẳn số lượng thơ Sương Mai để lại cho đời phải vòi vọi như núi.

Trong môi trường chữ nghĩa mỗi ngày một khó khăn, nhất là tại hải ngoại, công việc Sương Mai đang tâm huyết thực hiện, rất đỗi quý giá...

(Trích HỢP LƯU số 73 tháng 10 & 11, năm 2003)

Ngoài Yêu Dấu Tan Theo, Sương Mai còn viết 3 thi phẩm:
- THOẢNG CHÚT HƯƠNG XƯA, 1996,thi phẩm đầu tay.
- THƠ TÌNH SƯƠNG MAI, 1998, thi phẩm thứ hai.
- TRĂNG MỘNG, 2000, thi phẩm thứ ba.

Xin liên lạc:
- Sương Mai
P.O Box 829 Fair Oaks, CA 95628
- Tel: 916-961-6768.
- Email address: suong_mai@hotmail.com

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003