Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
KHI LỠ XA BỜ - English version by bachhac
HÀ HUYỀN CHI

Bao la đồi nhung xanh mướt chân trời
Sương chiều tương tư giăng mắc buồn vui
Ðồi 340, đồi 327
Gần thật gần nhau sao vẫn ngậm ngùi

Bước chậm bước mau, rằng sai rằng đúng
Dăm đóa hoa lòng đợi dịp mãn khai
Gió chướng từ em xóa nhòa hy vọng
Lại buồn sao đâu khi dỗ canh dài

Chập chùng đồi nương ngon như đồi cốm
Một mùa tình oan gỡ mãi không ra
Dạt dào lời sông, thiết tha biển lớn
Nỡ nào quay lưng, nỡ nào em xa/?

Rừng nào trầm hương, rừng nào cỏ dại
Tiếng đàn vô ưu ướt ngón tay thơ
Ðiều gì huyền hư, điều gì tồn tại
Ta còn gì không khi lỡ xa bờ/.

hahuyenchi

When Adrift

Vast are green hills to the horizon
Afternoon dew hangs on joy and sadness
At stations 340 and 327
So close by, yet full of regrets

Stepping forward, wrong or right
A few love buds wait to bloom
Harsh wind from you blurs hope
Sad I am, deep in the night

O the lovely and crunchy hills
In entangling affection so unfulfilled
Fascinating calls from rivers and seas
Why turn your back to mẻ

Which forest yields wild grass or myrrh
Insouciant music dampens my fingers
Which notion is virtual, which is real
What is left for us when adrift?

English version by bachhac

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003