Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
DÃ TRÀNG - English version by bachhac
HÀ HUYỀN CHI

Nhớ em ngược Bắc, xuôi Nam
Tìm em rồi cũng dã tràng uổng công
Ngảnh nhìn cuối biển đầu sông
Trăm nghìn xe cát tan trong bẽ bàng

Em rung từng thớ nghĩ chàng
Trái tim khô khốc lại chan chứa tình
Em cầm vận số riêng anh
Buồn vui gì cũng vây quanh bến này/.

hahuyenchi

Sand Crab

Missing you, I fly South, then North
Having found you equals lost labor
Looking at the end or start of the source
Myriads of sand balls melt in bitterness

You pull each thread of my brain
The dried heart is vivified again
You are the master of my fate
With joy and sorrow circling this placẹ

English version by bachhac 
 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003