Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
QUA NGÀY - English version by bachhac
HÀ HUYỀN CHI

Anh về góc núi tịnh yên
Nhớ em núi lửa, cũng em băng hàn
Lộ tình khi mở thênh thang
Lúc vào ngõ cụt sôi gan, héo lòng

Em “ừ”, rồi cũng em “không”
Lại anh gạo chợ nước sông, qua ngày/.

hahuyenchi

Day After Day

Back to the quiet corner in the mountain
I remember you, volcano mixed with coldness
The path to love wide opened
At times reachs disheartening dead ends.

Yes, then no, you say
Leaving me at the sideways, day after daỵ

English version by bachhacCreated by Hiep Nguyen, Sept. 2003