Jul 09, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
VÔ TÌNH
SƯƠNG MAI

Vô tình để gió bay qua
Biết tìm đâu lại thuở ta với mình?
Gặp nhau đầu chẳng còn xanh
Nửa đời mới gặp, sao đành ...vậy thôi ?

Nhớ nhau khi mỉm miệng cười
Tiếc nhau thôi cũng chẳng ... người của ta
Buồn chi, lòng ấy ... quan hà
Quên nhau âu cũng không qua lẽ thường

Người ta không nhớ không thương
Sao câu thơ cũ vấn vương đáy lòng
Thư đi, tin lại trống không
Người ơi, còn nhớ những dòng thơ xưa ?

Quen nhau đâu đã mấy mùa
Bỏ nhau chi vội, khi chưa môi kề
Nhớ thương ai ngại sơn khê
Mấy sông, mấy núi cũng về với nhau

Vô tình để gió bay mau
Lặng thinh chi để nghẹn ngào lòng em ?

Sương Mai

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003