Jun 17, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
TRONG NHAU ÐÃ CHÂN TRỜI - English version by bachhac
HÀ HUYỀN CHI

Lá gan anh ngâm rượu
Thầy thuốc nói lâm nguy
Anh vờ như chẳng hiểu
Vẫn buồn tình nhâm nhi

Trái tim anh mắc gió
Móc ra tặng cho người
(Từng bao phen lầm lỡ)
Tưởng em cầm cho vui

Khi coi như đá quý
Em trân trọng ân cần
Những đôi lần tức lý
Em chà nát dưới chân

Sáng nay em héo hắt
Vì anh, em đeo sầu
Anh uống no nước mắt
Anh lấp đầy sông đau

Trao nhau thêm ước hẹn
Dìu nhau xuống bến vui
Sóng vỗ trên thân biển
Trong nhau đã chân trời...

hahuyenchi

Short Intimacy

My liver in alcohol is steeping
In spite of the doctor's warning
I feign not to understand
Keeping on savoring

Suspended in the wind path
My heart is carved out for you
Through many trespasses
Thinking you would enjoy

At times venerating it
With utmost care and love
In disagreement or when angry
You step on heartlessly

This morning, you are sad
Feeling blues due to me
I swallow your tears readily
Filling up pain rivers

We share more promises
Along the shores of felicity
Waves break on rousing bodies
During short intimacỵ

English version by bachhac


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003