Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
MẮC CẠN - English version by bachhac
HÀ HUYỀN CHI

Cái tâm động sóng bao phen
Nơi anh mất vía, nơi em lạc thần
Muốn xin, còn chút ngại ngần
Toan cho, rồi lại phân vân dối lòng

Kể gì trăm nhớ ngàn mong
Lá đò mắc cạn, con sông hao gầy.

hahuyenchi

Stuck On Stagnant River

The heart is aroused numerous times
Losing control, out of our minds
I wish to, yet am reluctant to ask
You almost grant the favor, then take it back

So many thoughts and wonders
The boat is stuck on stagnant river.

English version by bachhac


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003