Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
KHỜ CHAY - English version by bachhac
HÀ HUYỀN CHI

Cho em rởn tóc đôi lần
Chữ như rắn rết trong phần mộ hoang
Ý như tên nhọn bay ngang
Nghĩa như tẩm rượu, khói nhang vật vờ

Lội qua sông thẹn, vực ngờ
Em còn chưa biết ai khờ, khờ chay!

hahuyenchi

Naive and Chaste

To make hairs stand on your head
Words as millipedes crawl in neglected tombs
Ideas like sharp arrows fly
With blurred meanings as if steeped in sour wine

Wading through doubt and shame
Who is naive, who is chasty

English version by bachhac

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003