Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
SAY VÙI - English version by bachhac
HÀ HUYỀN CHI


Thưa rằng anh khoẻ và không
Lòng đây canh cánh bên lòng về em

Thưa rằng anh nhớ và quên
Nhớ ngày mật rót nhớ đêm hương nồng

Quên đời lận đận long đong
Quên gai móng nhọn quên dông bão hờn

Thưa rằng anh dại và khôn
Dại như rừng rậm, khôn cồn lau thưa

Thưa rằng anh tỉnh và chưa
Say em từ một kiếp xưa, say vùi.


hahuyenchi


Utterly Drunk

Yes, I am sane and insane
My heart is for you, without blame

Yes, I forget and remember
Recalling the sweet days and nights with ardor

Ignoring shortcomings and adversity
Removing thorns and storms from memory

Yes, I am smart and naive
In a forest of errors, sparse thinking reeds

Yes, I am awake and tipsy
Mesmerized by you from previous destinỵ

English version by bachhac


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003