Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CON TIM MẤT TRÍ - English version by bachhac
HÀ HUYỀN CHI

Ðá tu, khoác áo rêu thiền
Anh chưa, vẫn áo ưu phiền nặng vai
Dẫu là mã trúc, thanh mai
Con tim mất trí đau ngoài cơn đau

Lệ nào rụng xuống ngàn sau
Ðể thương để tiếc cho nhau, đời này.

hahuyenchi


Crazy Heart


The rock is moss covered, as if a Zen master
I am not, wearing a heavy load of sorrow
Although we are dearest lovers
Beyond the chambers, my crazy heart hurts

Who are sheđing tears for posterity
To regret coming in this world for you and mẻ

English version by bachhac


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003