Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
QUA MÔI EM TÔI THỞ BIẾT BAO ÐỜI
DU TỬ LÊ

em đừng khóc. kẻo mưa buồn, lấm đấy
quay giáp vòng: mây, nắng, gió, sương, rơi...
sông sẽ gặp hạt mưa nàng (trước nhất;)
(tiếp theo) tôi lầm lỡ uống em, vơi.
kể từ đó, trong tôi là tất cả:
-em và, tôi và mẹ...(cả trăm người...)
và gỗ, đá, chim, muông, và thú dữ
qua môi em: tôi thở biết bao đời!?. 

       Du Tử Lê
 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003