Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ÐỢI CHỜ - English version by bachhac
HÀ HUYỀN CHI

Anh chờ, tháng rụng ngày rơi
Mộng con mộng lớn xa trôi cuối dòng
Em chờ, héo ngọn Thu phong
Vàng bay lá nhớ quặn lòng sầu tư

Xa nhau, xa đến bao giờ
Hai ta tháng đợi, năm chờ mãi sao?

     hahuyenchi

The Long Wait

I wait for days and months
Weaving small and vast dreams along
You wait until the fall wind dies
Blowing yellow leaves sadly on the wayside

                      We are separated, until when                       
For months and years at the end?

English version by bachhac


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003